Περιγραφή μιας τυπικής εγκατάστασης FAST

Η αξία του συστήματος είναι το πόσο καλά λειτουργεί.

Τυπικό σύστημα FAST

Η FAST® (Διεργασία Σταθερά Προσκολλημένης και Ενεργής Βιομάζας) είναι μια τεχνολογία, βασισμένη σε περιβαλλοντικώς ορθές αρχές και απλές επιστημονικές λύσεις. Η διεργασία FAST® βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό προσκολημμένης και αιωρούμενης βιομάζας, η οποία διενεργείται μέσα σ’ ένα σταθερό αερόβιο αντιδραστήρα. Η δοκιμασμένη αυτή επεξεργασία συνδυάζει τη σταθερότητα των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας και την αποτελεσματικότητα συστημάτων ενεργού ιλύος, καθιστώντας το πατενταρισμένο σύστημα FAST® καινοτόμο, τεχνολογικά προηγμένο και εξαιρετικά αξιόπιστο.

 

Μείωση του αζώτου.

Η νιτροποίηση και η απονιτροποίηση είναι πολύ πιο εύκολη με την τεχνολογία FAST®. Πολλαπλές βιολογικές, βιο-χημικές, χημικές και φυσικές διεργασίες συμβαίνουν ταυτόχρονα στα συστήματα FAST®. Ανεξάρτητοι φορείς έχουν αποδείξει πως μειώνουν τα επίπεδα του αζώτου - συμπεριλαμβανομένων των νιτρικών - σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Που εφαρμόζεται

Τα συστήματα MicroFast® επεξεργάζονται τα λύματα από μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, μικρές κοινότητες ή δημοτικές εγκαταστάσεις.

H επεξεργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :

Πρώτη δεξαμενή (σηπτική)
Στο 1ο διαμέρισμα της δεξαμενής, πραγματοποιείται πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, όπου διαχωρίζονται τα λίπη και τα αιωρούμενα στερεά. Τα στερεά παραμένουν μέσα στη σηπτική δεξαμενή, όπου βιοσταθεροποιούνται (αναερόβια χώνευση). Τα λίπη επιπλέουν στην επιφάνεια των λυμάτων. Στο 1ο διαμέρισμα επίσης κατακρατούνται και μεγαλύτερα στερεά (σκουπίδια κ.α.), με πλεονέκτημα να μην έχουμε φραγές των σωληνώσεων της μονάδας επεξεργασίας (όπως σε ένα σύστημα SBR, που απαιτεί για αυτό το λόγο συντήρηση κάθε λίγους μήνες).
Ο μεγάλος, σχετικά με αλλά συστήματα, όγκος που διατίθεται για το πρώτο στάδιο επεξεργασίας, επιτρέπει και την αναερόβια διάσπαση ανόργανων ενώσεων του Φωσφόρου (Ρ) και του Αζώτου (Ν).
Από οπή σε κατάλληλο ύψος του 1ου διαμερίσματος τα προεπεξεργασμένα λύματα περνούν στη δεύτερη δεξαμενή.

Δεύτερη δεξαμενή (επεξεργασία)
Η βιολογική επεξεργασία αποτελείται από βιολογικό φίλτρο MicroFAST της Biomicrobics.
Ο αέρας από τον φυσητήρα, εξαναγκάζει ποσότητα λυμάτων να διαχυθούν πάνω στο ειδικά σχεδιασμένο υλικό, που έχει μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο του και πάνω στο οποίο έχει προσκολληθεί η βιομάζα. Τα λύματα κατά τη διέλευσή τους από το φίλτρο, έρχονται σε επαφή με την βιομάζα. Η βιομάζα μεταβολίζει (καταναλώνει για τροφή) τις οργανικές ουσίες των λυμάτων, βιοδιασπώντας αυτές σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και αέριο άζωτο.
Οι φορτίσεις είναι πολύ χαμηλές, ανά μονάδα βιομάζας, με αποτέλεσμα τον πλήρη μεταβολισμό των οργανικών ρύπων, ενώ παράγεται ελάχιστη λάσπη στο 2ο διαμέρισμα. Επιπλέον, η βιομάζα (το πάχος του φιλμ) αυξομειώνεται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο, με αποτέλεσμα να αντέχει σε φορτίσεις αιχμής ή απουσία λυμάτων (σε αντίθεση με άλλα συστήματα που απαιτούν σταθερή φόρτιση).

Διάθεση εκροής
Μετά τον καθαρισμό του στο FAST, το νερό περνά με φυσική ροή στο 3ο διαμέρισμα της δεξαμενής, όπου διατίθεται για υπεδάφια άρδευση ή σε κατάλληλο αποδέκτη.

Απαιτήσεις συντήρησης
Η εγκατάσταση δεν χρειάζεται συντήρηση παρά μόνο έναν περιοδικό έλεγχο 1-2 φορές / έτος από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη (χωρίς έξοδα επίσκεψης ειδικού συνεργείου).

Θόρυβος
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι, μία μικρή αντλία αποστράγγισης (0.5kW), για την διάθεση της εκροής, η οποία λειτουργεί αθόρυβα, και ένας μικρός ανεμιστήρας – φυσητήρας 0.25kW , πλήρως εγκιβωτισμένος σε πλαστικό περίβλημα, με αποτέλεσμα ο θόρυβος να μην είναι αντιληπτός σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από την μονάδα. 

Πλεονεκτήματα

1. Εύκολη εγκατάσταση

Το RetroFast μπορεί και τοποθετείται μέσα σε υπάρχον στεγανό βόθρο, χωρίς να απαιτείται σκάψιμο ή κατασκευή νέου βόθρου. Χωράει ακόμα και μέσα από το υπάρχον φρεάτιο!

2. Αξιοπιστία

Τα συστήματα που εγκαθιστούμε είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα στην λειτουργία καθώς :
-επιτρέπoυν υψηλές φορτίσεις ή αιχμές
-είναι απλά στην εγκατάσταση και τη λειτουργία τους
-είναι άοσμα
-δεν πλημμυρίζουν

3. Μικρό μέγεθος
Δεν απαιτείται συνήθως πάνω από μισό τετραγωνικό μέτρο για την εγκατάστασή του RetroFast και 1,5 τετρ. μέτρο για το MicroFast.

4. Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
Το κόστος σε ηλεκτρική ενέργεια είναι ελάχιστο και αφορά τον μικρό κινητήρα αερισμού. Κάθε 3 χρόνια περίπου γίνεται απομάκρυνση από κοινό βυτιοφόρο των στερεών που παρακρατούνται (ανάλογα με το μέγεθος της σηπτικής δεξαμενής).

Επικοινωνία

ECOMEC OE

Τηλέφωνα : 2615 008262

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.ecomec.gr

Aquasafe Φίλτρα Νερού

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Aquasafe με φίλτρα νερού για το σπίτι.

Δείτε το μοναδικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα System 40 διάρκειας ζωής 3 χρόνων και κάντε το δικό σας με μόνο με 180 ευρώ ή με 3 άτοκες δόσεις των 60 ευρώ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.aquasafe.gr