Περιγραφή του συστήματος MyFast

Written by Super User on . Posted in MyFAST

Η αξία του συστήματος είναι το πόσο καλά λειτουργεί.

Η FAST®(Διεργασία Σταθερά Προσκολλημένης και Ενεργής Βιομάζας) είναι μια τεχνολογία, βασισμένη σε περιβαλλοντικώς ορθές αρχές και απλές επιστημονικές λύσεις. Η διεργασία FAST® βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό προσκολημμένης και αιωρούμενης βιομάζας, η οποία διενεργείται μέσα σ’ ένα σταθερό αερόβιο αντιδραστήρα. Η δοκιμασμένη αυτή επεξεργασία συνδυάζει  τη σταθερότητα των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας και την αποτελεσματικότητα συστημάτων ενεργού ιλύος, καθιστώντας το πατενταρισμένο σύστημα FAST®καινοτόμο, τεχνολογικά προηγμένο και εξαιρετικά αξιόπιστο.

 

 

Μείωση του αζώτου

Η νιτροποίηση και η απονιτροποίηση είναι πολύ πιο εύκολη με την τεχνολογία FAST®. Πολλαπλές βιολογικές, βιο-χημικές, χημικές και φυσικές διεργασίες συμβαίνουν ταυτόχρονα στα συστήματα FAST®. Ανεξάρτητοι φορείς έχουν αποδείξει πως μειώνουν τα επίπεδα του αζώτου - συμπεριλαμβανομένων των νιτρικών - σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Πώς λειτουργεί;

Τα συστήματα MyFast®επεξεργάζονται τα λύματα  από οικισμούς και μεγάλες εγκαταστάσεις.

  • Φυσικός διαχωρισμός και καθίζηση, πραγματοποιείται πριν από την είσοδο των λυμάτων στο MyFast® .
  • Ένας μικρής ισχύος φυσητήρας, εκτός του συστήματος, εισάγει αέρα (οξυγόνο) στο σύστημα  προκαλώντας ισχυρή κυκλοφορία αερισμένων λυμάτων μέσα από τα κανάλια του μέσου.
  • Το μέσο προσκόλλησης της βιομάζας, προσφέρει ένα υψηλό λόγο επιφάνειας προς όγκο έτσι ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό βαθμό η ανάπτυξη βακτηρίων κατά την χαμηλή, μέση και στη μέγιστη χρήση του συστήματος. Τα βακτήρια προσκολλώνται στο στατικό μέσο στο οποίο αναπτύσσονται σε μεγάλους πληθυσμούς, συμβάλλοντας στην αποδόμηση των οργανικών ουσιών των λυμάτων.
  • Καθαρό άοσμο, επεξεργασμένο νερό είναι έτοιμο για τυποποιημένες ή καινοτόμες μεθόδους διάθεσης. 

   

 

Επικοινωνία

ECOMEC OE

Τηλέφωνα : 2615 008262

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.ecomec.gr

Aquasafe Φίλτρα Νερού

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Aquasafe με φίλτρα νερού για το σπίτι.

Δείτε το μοναδικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα System 40 διάρκειας ζωής 3 χρόνων και κάντε το δικό σας με μόνο με 180 ευρώ ή με 3 άτοκες δόσεις των 60 ευρώ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.aquasafe.gr