Ενοικιαζόμενα δωμάτια στα Ψακούδια Χαλκιδικής

Περιοχή Εγκατάστασης: Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Ψακούδια στη Χαλκιδική
Τύπος Συστήματος: MicroFAST 0.9
Πληθυσμός: 23
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2011