Βιοκλιματική κατοικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αττικής

Περιοχή Εγκατάστασης:  Βιοκλιματική κατοικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αττικής   
Τύπος Συστήματος:  RetroFAST 0.375       
Πληθυσμός:  7       
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2010