Κατοικίες στο Πλατάνι Αχαίας

Περιοχή Εγκατάστασης: Κατοικίες στο Πλατάνι Αχαίας
Τύπος Συστήματος: Modular RetroFast 0.375
Πληθυσμός: 8
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2009