Κατοικία στην Κέρκυρα

Περιοχή Εγκατάστασης: Ιδιόκτητη Κατοικία στην Κέρκυρα
Τύπος Συστήματος: Retro Fast 0,25
Πληθυσμός: 6
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2010