Κατοικίες στην Πάτρα

Περιοχή Εγκατάστασης: Ιδιόκτητη Κατοικία στην Πάτρα
Τύπος Συστήματος: Modular Retro Fast 0,25
Πληθυσμός: 4
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2010