Δύο Κατοικίες στα Συχαινά Πάτρα

Περιοχή Εγκατάστασης: Δύο Κατοικίες στα Συχαινά Πάτρα
Τύπος Συστήματος: Modular Retro Fast 0,375
Πληθυσμός: 10
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2011