Ενοικιαζόμενες Κατοικίες στην Ελιά στη Λακωνία

Περιοχή Εγκατάστασης: Ενοικιαζόμενες Κατοικίες στην Ελιά στη Λακωνία
Τύπος Συστήματος: Modular Retro Fast 0,375
Πληθυσμός: 10
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2011