Κατοικία 4 ατόμων στην Πάτρα

Περιοχή Εγκατάστασης: Κατοικία στην Πάτρα
Τύπος Συστήματος: Retro Fast 0,25
Πληθυσμός: 6
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2010