Παραδοσιακοί Ξενώνες 12 ατόμων

Περιοχή Εγκατάστασης: Παραδοσιακοί Ξενώνες Τυρός Κυνουρίας       
Τύπος Συστήματος: Micro Fast 0,5
Πληθυσμός: 12
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2010