Κατοικίες στην Συμπολιτεία Αχαίας

Περιοχή Εγκατάστασης: Κατοικίες στην Συμπολιτεία Αχαϊας
Τύπος Συστήματος: Retro Fast 0,25
Πληθυσμός: 5
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2010