Κατοικία στα Κύθηρα

Περιοχή Εγκατάστασης: Ιδιόκτητη Κατοικία στα Κύθηρα
Τύπος Συστήματος: Modular Retro Fast 0,25
Πληθυσμός: 4
Χρονολογία Εγκατάστασης: 2014