Τι είναι ένας αυτόνομος βιολογικός καθαρισμός

Πως λειτουργεί

Ένας βιολογικός καθαρισμός περιλαμβάνει συνήθως τρία στάδια:

Τυπική τομή ενός αυτόνομου βιολογικού
Το πρώτο αποτελείται από μια σηπτική δεξαμενή, στην οποία γίνεται καθίζηση των στερεών και αιώρηση των λιπών. Από εκεί, μέσω ειδικού φίλτρου κατακράτησης στερεών, οδηγούνται τα διαλυτά λύματα προς επεξεργασία.

Το δεύτερο στάδιο είναι της κύριας επεξεργασίας, όπου τα λύματα βιοαποδομούνται μέσω ειδικών μικροβίων, επιτυγχάνοντας τη σχεδόν πλήρη διάσπαση του οργανικού τους φορτίου, ενώ μειώνεται σημαντικά και το άζωτο.

Τα μικρόβια είναι είτε αερόβια, οπότε απαιτείται συνεχή οξυγόνωση των λυμάτων με φυσητήρες (κλασικοί βιολογικοί ή SBR συστήματα), είτε αναερόβια, όπου οι μικροοργανισμοί αναπτύσονται πάνω σε κάποιο μέσο (συστήματα προσκολλημένης βιομάζας).

 

Στα συστήματα MBBR και FAST, έχουμε ταυτόχρονα και τις δυο λειτουργίες (αερόβια και αναερόβια επεξεργασία), καθώς υπάρχει υλικό πάνω στο οποίο αναπτύσονται αναερόβιοι μικροοργανισμοί, ενώ γίνεται ταυτόχρονα οξυγόνωση των λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στα συστήματα FAST το υλικό είναι σταθερό και τα λύματα κυκλοφορούν μέσα σε αυτό μέσω την αναμόχλευσης με τον αερισμό, ενώ στα συστήματα MBBR Hydroclear της Balmoral, το υλικό είναι σαν ροδέλες και αναμοχλεύεται μέσα στο λύμα με τη βοήθεια του αερισμού.

Στο τρίτο στάδιο γίνεται συλλογή των επεξεργασμένων πια λυμάτων, όπου έπειτα από περαιτέρω επεξεργασία (χλωρίωση, UV κ.α.), είναι κατάλληλα και μπορούν να οδηγηθούν είτε για υπεδάφια άρδευση, είτε σε κάποιο αποδέκτη.

Παλαιότερες τεχνολογίες

Στα συστήματα SBR συνδυάζονται όλοι οι παραπάνω κύκλοι σε μια δεξαμενή (εκ περιτροπής επεξεργασία). Έχουν μικρότερο όγκο και κόστος (λόγω λιγότερων υλικών και μεταφορικών), όμως τα στερεά έχουν την τάση να φράζουν τα στόμια των σωληνώσεων και να οδηγούν σε αστοχία του συστήματος. Είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητα σε τοξικά και απαιτούν συνεχή τροφοδότηση με λύματα.

Οι βιοδίσκοι είναι συστήματα προσκολλημένης βιομάζας, όπου το υλικό περιστρέφεται μέσα στο λύμα. Επειδή έχουν κινούμενα μέρη είναι ευαίσθητοι σε μηχανικές βλάβες, ενώ επειδή δεν είναι όλο το υλικό ταυτόχρονα βυθισμένο, έχουν χαμηλότερη απόδοση. 

 

Με ένα κλασικό σηπτικό σύστημα, μόνο 10%-40% επεξεργάζεται πριν απορριφθεί στο περιβάλλον (συνήθως κάποιον εδαφικό αποδέκτη). Αυτό αφήνει τη περισσότερη δουλειά στο υπέδαφος. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο εάν ανεπεξέργαστο λύμα εισρεύσει σε υπεδάφιες πηγές νερού ή κοίτες ποταμών.

Αντιθέτως, ένα αναβαθμισμένο σύστημα επεξεργασίας, όπως το FAST®,  κάνει το 95%-99% της επεξεργασίας στη δεξαμενή πριν φθάσει το υπέδαφος- αυτό μειώνει ή εξαλείφει την ανάγκη για υπεδάφια επεξεργασία εντελώς.

Τα πρότυπα συστήματα επεξεργασίας της Bio-Microbics χρησιμοποιούν πολλαπλές βιολογικές, βιοχημικές και φυσικές μεθόδους που συμβαίνουν ταυτόχρονα και μειώνουν τα νιτρικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Τα προϊόντα μας έχουν δοκιμασθεί και πιστοποιηθεί από πολλά διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Εστιάζοντας στην «πράσινη» (ανανεώσιμη) χημεία, τα προϊόντα μας προσφέρουν μια συνεχή, υψηλή απόδοση με ένα απλό, προκατασκευασμένο, αρθρωτό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά σε όλο τον κόσμο.

Επικοινωνία

ECOMEC OE

Τηλέφωνα : 2615 008262

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.ecomec.gr

Aquasafe Φίλτρα Νερού

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Aquasafe με φίλτρα νερού για το σπίτι.

Δείτε το μοναδικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα System 40 διάρκειας ζωής 3 χρόνων και κάντε το δικό σας με μόνο με 180 ευρώ ή με 3 άτοκες δόσεις των 60 ευρώ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.aquasafe.gr