Συγκριτικός Πίνακας

 

 

Μονάδες FAST

Μονάδες SBR

Αντοχή σε τοξικά φορτία, σακούλες, χαρτιά κ.α.

Μεγάλη

Σχεδόν μηδενική

Έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργείο

Δεν χρειάζεται

Υποχρεωτικός κάθε 6-12 μήνες

Απαιτήσεις σε συντήρηση

Κάθε 2-3 χρόνια

Κάθε 6 μήνες

Απαιτήσεις για απομάκρυνση λυματολάσπης

Κάθε 3-5 χρόνια

Κάθε 6 μήνες

Δυνατότητα τοποθέτησης σε υπάρχοντα στεγανό βόθρο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Απόδοση επεξεργασίας

>95%με διαστασιολόγηση 150lt/κάτοικο

80%-90% με διαστασιολόγηση 150lt/κάτοικο

Κόστος λειτουργίας

Χαμηλό. Εγκατεστημένη ισχύς 0,55kW

Μεγάλο. Εγκατεστημένη ισχύς 0,5-1kW, συχνές συντηρήσεις και εκκενώσεις λάσπης

Οσμές

Λίγες λόγω της μεγάλης απόδοσης επεξεργασίας

Αρκετές ιδίως σε διακοπές ρεύματος ή αυξημένες φορτίσεις

Θόρυβος

Ελάχιστος

Λίγος

Αντοχή κατά τη διάρκεια μακρόχρονης απουσίας κατοίκων

ΝΑΙ. 3-4 μήνες

ΟΧΙ. 2-3 ημέρες

Αντοχή σε φορτίσεις

Μεγάλη, λόγω του διαθέσιμου όγκου και της διαστασιολόγησης της μονάδας

Μικρή, λόγω του περιορισμένου όγκου κα του τρόπου λειτουργίας

Αξιοπιστία μονάδας

Μεγάλη, χάρη στον διαχωρισμό των φάσεων επεξεργασίας, στον διαθέσιμο όγκο, στην απουσία αυτοματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού

Μικρή, εξαιτίας της συγκέντρωσης των φάσεων επεξεργασίας σε έναν χώρο, του μικρού διαθέσιμου όγκου και της ύπαρξης πολύπλοκου αυτοματισμού

Κόστος

ΜΙΚΡΟ

ΜΙΚΡΟ