Επιλογή Συστήματος

Άλλοι παράμετροι είναι η εποχικότητα, οι θερμοκρασιακές διαφορές, ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Οι μηχανικοί της Ecomec είναι πρόθυμοι να σας καθοδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος.

Μπορείτε όμως να έχετε μια πρώτη εκτίμηση του κατάλληλου τύπου που είναι κατάλληλος για εσάς :