Ρύπανση από Αστικά Λύματα

Σε γενικές γραμμές τα οικιακά ή αστικά λύματα προέρχονται από τις χρήσεις του νερού που καταναλώνει ο άνθρωπος για τις ανάγκες του. Επειδή τα λύματα είναι πλούσια σε οργανικά θρεπτικά συστατικά, όταν ρίχνονται σε κλειστούς κόλπους, λίμνες ή αργά κινούμενα ποτάμια, έχουν μεγάλες απαιτήσεις οξυγόνου προκειμένου να διασπαστούν από αερόβια βακτήρια και μύκητες. Στην περίπτωση που το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό είναι αρκετό για την αποσύνθεση των οργανικών συστατικών των λυμάτων δε δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές και ιζήματα.

Αυξανόμενες όμως συγκεντρώσεις από αυτά τα οργανικά συστατικά απαιτούν περισσότερο οξυγόνο για να διασπαστούν. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται αναερόβιες διασπάσεις και καταστάσεις δυσάρεστες για το φυσικό περιβάλλον. Οι επιδράσεις των ρύπων στα νερά μπορεί να είναι αλλοιώσεις φυσικές (αύξηση θολερότητας, ελάττωση οξυγόνου) οπότε επιβραδύνεται η βιοαποικοδόμηση των οργανικών ουσιών, επηρεάζονται οι τροφικές αλυσίδες και διαταράσσονται τα οικοσυστήματα. Οι χημικές αλλοιώσεις στα νερά μπορεί να προέρχονται από θρεπτικά συστατικά αλλά και από χημικές τοξικές ουσίες. Τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να προξενήσουν το φαινόμενο του ευτροφισμού με όλα τα συνοδευτικά φαινόμενα. Οι τοξικές ουσίες (βαριά μέταλλα, οξέα, αλκάλια φυτοφάρμακα) μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις στον άνθρωπο, καρκινογένεση και άλλες βλάβες.

Απορρίψεις οικιακών ή αστικών λυμάτων ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, το έδαφος και τους γειτονικούς επιφανειακούς φυσικούς αποδέκτες. Οι απορροφητικοί βόθροι θεωρούνται ως το χειρότερο μέσω διαθέσεις των ακάθαρτων νερών. Ακόμα και η απόρριψη των αστικών λυμάτων χωρίς επεξεργασία σε θαλάσσιες περιοχές, σε ποταμούς και σε λίμνες αλλοιώνει την ποιότητα των υδάτων τους και την τροφική τους κατάσταση με αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα αυτά να υποβαθμίζονται και να μην εξυπηρετούν τις χρήσεις που μέχρι τώρα στήριζαν όπως τουρισμό, αναψυχή, αλιεία. Για να αποφευχθεί η ρύπανση των νερών πρέπει τα αστικά λύματα να υποστούν βιολογικό καθαρισμό σε ανάλογες εγκαταστάσεις.

Η Ecomec εισάγει κατ' αποκλειστικότητα και εγκαθιστά σε όλη την Ελλάδα τα πρωτοπόρα συστήματα βιολογικού καθαρισμού Fast-RetroFast της Biomicrobics. Η Biomicrobics είναι η πρώτη εταιρία στην Αμερική που κατασκεύασε compact συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, με πρώτη εφαρμογή σε πλοίο το 1969!

Οι χιλιάδες παγκοσμίως εφαρμογές των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων που έχει επιλέξει να αντιπροσωπεύσει η Ecomec, εγγυώνται την αποτελεσματικότητά τους.

Η εγκατάσταση είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία ενός βιολογικού.

Τα πλεονεκτήματα μιας εγκατάστασης συστήματος FAST από την Ecomec είναι :

  • Δυνατότητα επιλογής σε σκυροδετημένο, πλαστικό ή πολυαιθυλενίου δεξαμενή
  • Αρθρωτός σχεδιασμός για μελλοντική επέκταση ή μετακίνηση του εξοπλισμού
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης με μοντελοποίηση πριν την τοποθέτηση
  • Δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης του εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση συστήματος ειδοποίησης ή τηλεειδοποίησης και παρακολούθησης του συστήματος
  • Πλήρη εγχειρίδια εγκατάστασης
  • Επιλογή εγκατάστασης από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία
  • Πλήρη επίβλεψη από διπλωματούχο μηχανικό της εταιρίας μας

Επικοινωνία

ECOMEC OE

Τηλέφωνα : 2615 008262

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.ecomec.gr

Aquasafe Φίλτρα Νερού

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Aquasafe με φίλτρα νερού για το σπίτι.

Δείτε το μοναδικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα System 40 διάρκειας ζωής 3 χρόνων και κάντε το δικό σας με μόνο με 180 ευρώ ή με 3 άτοκες δόσεις των 60 ευρώ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα : www.aquasafe.gr